Kapat
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Genel 314 0

2017 birinci çeyrek İnternet kullanım raporu

BTK 2017’NİN BİRİNCİ ÇEYREĞİNE AİT VERİLERİ PAYLAŞTI. İŞTE MERAK EDİLEN RAKAMLAR

3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ

2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısının 2017 yılı birinci çeyreğinde 64,3 milyona ulaştığı ve genişbant abone sayısının bir önceki çeyreğe göre %3,3 oranında arttığı görülmektedir. Artış oranı kablo internet abone sayısında %4,8 ve fiber abone sayısında %4,2 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1’de 2008 yılından itibaren Türkiye’deki toplam genişbant internet abone sayılarına, sabit ve mobil ayrımında yer verilmektedir.

Çizelge 3-1’de Türkiye’de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2017 yılı birinci çeyreği itibarıyla çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre
%3,3 artış gerçekleşmiş olup, özellikle mobil, kablo ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısında yıllık artış oranı ise %24,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

Çizelge 3-1’de yer alan ”Diğer” kaleminin açılımına Çizelge 3-2’de yer verilmektedir. 2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla 13.990 ISDN, 10.757 uydu, 116 PLC abonesi bulunmaktadır. Ayrıca 2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla Türkiye’de 42 bine yakın çevirmeli bağlantı abonesi bulunmaktadır.

Çizelge 3-3’te internet servis sağlayıcıların abone sayısı bakımından pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip işletmeci TTNet olup, onu Superonline, Vodafone Net, Doğan TV Digital, Turknet ve Millenicom izlemektedir.

Şekil 3-4’te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2017 yılı birinci çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %71’inin 10-30 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı
%1,9 olup 4-8 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise
%18,8 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla kablo hariç sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %91’i bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %9 ise kurumsal abonelerdir.

Şekil 3-5’te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının
%74,6 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin %22,5’i bulunmaktadır.

Şekil 3-6’da mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı %73,9’dur. Buradaki abone dağılımında %32,9’luk oran ile 1-4 GB arasında yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON

Mart 2017 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %94,9 penetrasyon oranına karşılık gelen, Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 75.724.413 12 mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibarıyla 65.949.652 aboneye ulaşmıştır. Ancak 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmış, Mart 2017 sonunda 3G abone sayısı 15.373.396’ya düşerken 4.5G abone sayısı 56.414.682’ye çıkmıştır. Şekil 4-1’de 2G, 3G ve 4.5G mobil abone sayısı ile penetrasyon oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır. Diğer taraftan, Mart 2017 sonu itibarı ile makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 4,1 milyona ulaşmıştır.

1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için 2017 yılı Mart ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı)21.986.872 iken 4.5G uyumlu cihaz sayısı 29.422.389 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 4- 2).

Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle Şekil 4-3’te 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranları hesaplanmıştır. Buna göre mobil penetrasyon oranının %107 olarak gerçekleştiği görülmektedir13.

Çizelge 4-1’de 3G ve 4.5G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2017 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 4.5G hizmetinin hayata geçmesi nedeniyle 15.373.396’ya düşerken 4.5G abone sayısı 56.414.682’ye ulaşmıştır. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant15 abone sayısı 53.452.446’ya, sadece 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 36.732.876’ya yükselmiştir. 2017 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 383.471 TByte, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 356.322 TByte olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-4’te faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 24.921.917, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 28.530.529 olarak gerçekleşmiştir.