Kapat
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Bilim 115 0

BİLGELİK VE YALNIZLIK İLİŞKİSİ

Bilge insanlar mı yalnız olur yoksa yalnız insanlar mı bilge olur ? Yalnız kalan insanların bol bol kitap okuduğu, bazılarının kitap ve şiir yazdığı bilinir. Araştırılmış bir veri değil elbette, dizilerde filmlerde inzivaya çekilen insanlar hep bilge kişiler olarak gösterilmiştir. Peki bu durum gerçekten de öyle midir? Bu sorunun cevabını arayan San Diego ve Sapienza Üniversitesi konuyu merhamete dayandırdı.

San Diego California Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Roma La Sapienza Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar kültürlerarası bir çalışmada ABD’deki San Diego ve İtalya’daki Cilento şehrindeki orta yaşlı ile ihtiyar yetişkinleri inceledi. Yapılan incelemede yalnızlık ile bilgeliğin, güçlü bir ters ilişki sergilediği tespit edildi.

San Diego CÜ Tıp Fakültesi Sağlıklı Yaşlanma Merkezi’nde kıdemli dekan yardımcısı ile Psikiyatri ve Sinirbilim bölümünde ordinaryus profesör olan Dilip V. Jeste araştırma ile ilgili açıklamasında “Çalışmamızın önemli bir bulgusu da, yalnızlık ile bilgelik arasında kayda değer bir ters bağlantı olmasıydı. Bir bilgelik ölçütünde yüksek puan alan kişilerin yalnızlık seviyesi daha düşüktü ve bunun da tersi geçerliydi. Yalnızlık daimi biçimde; genel anlamda sağlıksız olmakla, uyku kalitesinin kötü olmasıyla ve mutluluğun azalmasıyla bağdaştırılıyor. Bilgelik içinse genelde tersi geçerli. Hem yalnızlık, hem de bilgelik; kişilik özellikleridir. Çoğu kişilik özelliği kısmen kalıtımla geçer, kısmen de çevre tarafından belirlenir”

Aging and Mental Health bülteninin internet sitesinde de yayınlanan çalışmada LACÜ (UCLA) Yalnızlık Ölçeği ve San Diego Bilgelik Ölçeği’ni kullanan araştırmacılar, dört insan grubunu inceleme altına almış. Bu kişiler, Cilento ile San Diego’da yaşayan ve yaşları 50 ila 65 yaş arasında değişen yetişkinler ve 90 yaşından büyük olan ihtiyarlardır. Araştırmacılar, dört grubun tamamında da yalnızlık ile bilgelik arasında ters bir bağlantı olduğunu kanıtlamıştır.

Araştırmanın bulgu notu şöyledir; Bilgeliğin; empati, merhamet, iç gözlem (kendini yansıtma) ve duygusal öz düzenleme gibi birçok bileşeni vardır. Yalnızlık ile en güçlü ters bağlantıyı empati ve merhametin sergilediği, merhametsiz olan insanların daha yalnız olduğu tespit edilmiştir.