Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

95/46/EC sayılı yönergenin yerini almış olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Türkçe çevirisi;

GDPR-Türkçe-Çeviri-AB-Bakanlığı