Kapat
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Teknoloji 82 0

Microsoft davalık oluyor

MİCROSOFT DAVALIK OLMAK ÜZERE

Microsoft İnternet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasıyla Rekabet kurumu tarafından mahkemelik olmak üzere. Yapılan başvuruda mahkemelik olma gerekçeleri özetle aşağıdaki gibi.

 • 3+ internet kafe projesinin, internet kafeciler odaları öncülüğünde başlatıldığı,
  Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. (Microsoft)’nin bu kampanyaya
  sadece destek verdiği, ancak gerçekte kampanyanın Microsoft’un talimatıyla
  Türkiye’de yeni ürün satmak için başlatıldığı ve odaların yöneticilerinin bundan
  menfaat sağladığı,
 • Odalara kurulum işlemi başına 5 ABD Doları ödeneceğinin belirtildiği, bu şekilde
  tamamen oda yönetimi tarafından kontrol edilen şirketlere çok ciddi gelirler
  sağlandığı,
 • Microsoft’un kurulum yapmak istemesinin asıl nedeninin güvenli kurulum olmadığı,
  bu ürünlerin çok büyük bir rahatlıkla internet kafeciler tarafından kurulabileceği,
 • İnternet kafelere satılan ürünlerin birbirine bağlı olarak satıldığı ve bunun
  kampanyada zorunlu hale getirildiği, Microsoft’un başka ülkelerde de internet
  kafeler için benzer kampanyalar yaptığı, ancak bu kampanya ürünlerinin ayrı ayrı
  satıldığı,
 • Kampanya ürünlerinin, Endonezya’da 56, Türkiye’de 100 ABD Doları’na satıldığı,ülkeler arasında fiyat farklılıklarının olabileceği, ancak bu kadar farklı fiyatverilmesinin hem fahiş fiyat hem 50 de ayrımcılık olduğu,
 • Microsoft’un telif hukukunda yeri olmayan bir kiralama ücreti aldığı, bu ücretin,internet kafecilerin bu programı üçüncü kişilere kullandırmaları karşılığında talepedildiği, oysa internet kafecilerin söz konusu ürünü zaten ticari olarak kullandırmakiçin satın aldıkları,
 • Microsoft’un internet kafecilerle yaptığı anlaşmalarla kiralama haklarını kısıtladığı,daha sonra ise kiralama hakkı olduğu iddia edilen yeni bir ürün sattığı, diğer birifadeyle Microsoft’un internet kafelere sözleşme ile kiralama haklarının olmadığı yönünde bir sözleşme imzalattıktan sonra bu kez kiralama için ürün sattığı,
 • Microsoft tarafından kiralama hakkı adı altında satılan ürünün gerçekte yeni ve bambaşka bir ürün olduğu ve RENTAL adı altında satıldığı, bu ürünlerden birininörneğin, Windows Vista Bussiness kullanma hakkı olduğu, dolayısıyla kiralamaadı altına Business Vista satıldığı,
 • Microsoft’un ilgili kampanyadan önce de internet kafeciler için birtakımkampanyalar yaptığı, Home Edition ve Windows XP’yi internet kafelere özel olaraksattığı, bu kampanyalar ile yüzlerce internet kafenin lisanslı ürünleri aldığı vekullanmaya başladığı, 3+ projesi kapsamında yapılan tanıtımlarda Home Editionürünlerinin ticari kullanıma uygun ürünler olmadığının beyan edildiği, böylelikle ellerinde lisanslı ürünler olsa dahi, internet kafecilerin 3+ kampanyasında satılanürünleri almak zorunda oldukları izleniminin ortaya çıktığı,3+ kampanyası kapsamında satışa sunulan ürünlerin, internet kafecilerin ihtiyacıkadar değil, bilgisayarlarının tamamı için satıldığı, böylelikle Microsoft’un dahafazla ürün sattığı ve haksız kazanç sağladığı,Microsoft’un istediği internet kafelere ait tüm bilgilerin, odalar tarafındansunulduğu,
 • 3+ internet kafe projesi kapsamında ürün satışı yapacak satıcıların Microsofttarafından bilinçli olarak azaltıldığı,
 • Bu proje kapsamındaki ürünlerin satışının, özel bir teknik ya da yetenekgerektirmediği, Microsoft’un 3000’den fazla çözüm ortağı (Microsoft Gold Partnerve Silver Partner’ların toplam sayısı) tarafından satılmasının mümkün olduğu,bununla birlikte, kampanya kapsamında ürün satacak firmaların sayısının azaltılması için çözüm ortaklarının kurulum işlemini de yapmalarının gerektiği, bu nedenle kurulum yapacak ekip için iki adet yazılım envanter yönetimi (YEY)uzmanının bulunması koşulunun getirildiği ve satıcı sayısının 13’e kadar indirildiği,ancak kampanya kapsamında ürün satılması ya da kurulması için YEY uzmanınagerek olmadığı,İstanbul İnternet Kafeciler Odası ve Ankara İnternet Kafeciler Odası’na aitşirketlerin bu şartları taşımadığı halde satıcı listesine eklendikleri ve bu şekildesatıcı sayısının 15’e çıktığı, odalara ait şirketlerde hiçbir zaman iki YEY uzmanınınbirden çalışmadığı
 • Microsoft’un, ürünlerin öncelikle oda şirketlerince satılmasını organize ettiği,odaların bu 13 şirketten daha önce internet kafecilere kampanya kapsamındaürün satışı yapacağını duyurduğu ve internet kafecilerden ürünleri 100 ABDDoları’ndan alacağı yönünde bir taahhüt aldığıiddia edilmekte, Kurum kayıtlarına 10.08.2011 tarih ve 5824 sayı ile intikal eden ekbaşvuru dilekçesinde ise aynı iddialar tekrarlanmaktadır.